Scroll to top

Ozon ve ozon tedavisi nedir

Ozon gazı en çok atmosferde bulunur

Ozon üç oksijen atomundan oluşan gaz halinde bir moleküldür. Ozon gazının halk arasında yaygın olarak bilinmesinin asıl nedeni atmosferin üst tabakalarında bulunan ozon tabakasının son yıllarda tehlikeli bir şekilde azalmasıdır. Ozon tabakası güneşten dünyamıza gelen mor ötesi dalgaların soğurulmasında önemlidir. Bu tabaka inceldikçe insan sağlığına zararlı olan bu ışınların dünya yüzeyine ulaşması kolaylaşmaktadır.

Ozon oksijenin üç atomlu kararsız formudur

Oksijen molekülünün (O2) kararlı haline karşın, ozon (O3), kararsız bir moleküldür. Ozon gazını Alman kimyacı Christian Friedrich Schönbein 1839 yılında keşfetmiştir. Keşfinden sonraki ilk yıllarda dezenfeksiyon amacıyla kullanılmıştır. 1860 yılında Monako şehrinin su arıtma tesislerinde dezenfeksiyon amacıyla ozon kullanılmaya başlanmıştır. Ozonun bu dezenfekte edici etkisi güçlü okside edici özelliğinden kaynaklanmaktadır. Sadece virüs ve bakterileri öldürmekle kalmaz tüm mikroorganizmalar ve toksinlerini de okside edebilir.

Ozon keskin kokulu bir gazdır

Ozon oda sıcaklığında renksiz, karakteristik kokusu olan bir gazdır (fırtınalı havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz kıyısında hissedilir). İsmi Yunanca “koklamak” manasına gelen ozein’den gelir. Çok güçlü okside ve etkili dezenfekte etme özelliği sayesinde, halen dünya çapında içme suyu sağlayan arıtma tesislerinde yaygın olarak kullanılır. Ozon aynı zamanda pekçok gelişmiş ülkede bir hava kirliliği kriteri olarak kullanılır. Ozon gazı güçlü okside edici özelliğinden dolayı solunum yolları ve göz ile temasından kaçınılmalıdır.

Ozon terapi, medikal ozon tedavisi; bir paradoks tedavidir

Atmosferin üst tabakalarında olmasını ancak soluduğumuz havada olmamasını istediğimiz bu ilginç molekül, insan vücuduna uygun şekilde uygulandığında güçlü tedavi edici sonuçlar doğurur. Medikal ozon tedavisi ya da ozon terapi, hasta ve hastalığın durumuna göre onlarca farklı yöntem ile insan vücuduna uygulanabilir. Tümüne birden tedavi amaçlı ozon uygulamaları denmektedir. Bundan yaklaşık 500 yıl önce bir bilim adamı ilaç ile zehir arasındaki farkı şöyle tanımlamıştır; herşey içinde zehir barındırır, zehir ile ilacı ayıran çizgi miktar ve uygulama yöntemidir. İlacın çoğu zehir, zehirin azı da ilaç olabilir. Ozon tedavisi tam da bu noktada en iyi örneklerden bir tanesidir.

Doç.Dr.Ahmet Korkmaz
Kaynak: allturk.com