Scroll to top

Ozon terapi mucize değildir!

Ülkemizde ozon tedavisinin bilinirliği ve bu tedaviden yarar gören hastaların sayısı her geçen gün artıyor. Avrupa’da yüzyılı aşkın süredir bilinen bu tedavi yönteminin Türkiye’ye bu kadar geç girmesi biraz üzücü; ancak bundan daha üzücü durumlar da var.

Bu konuya daha önce de değinmiştim; ülkemizde medya yetki ve sorumluluk sınırlarını çok zorlayan bir sektör haline gelmiştir. Gün geçmiyor ki televizyonlarda birileri ozon tedavisi hakkında bir şeyler söylemesin. Kimsenin bilgisine, tecrübesine diyeceğimiz bir şey yoktur. Ancak, ozon tedavisi ne Çin veya Hindistan kaynaklı bir yöntem ne de alternatif bir tedavi şeklidir. Hekimlerin referans aldığı tıp literatüründe hakkında binin üzerinde deneysel ve klinik çalışma yapılmış, hakkında üniversite öğretim üyeleri tarafından kitaplar yazılmış ve ana etki mekanizması bilimsel olarak ortaya konmuş bir tedavi yöntemidir.

Bu açıdan bakıldığında hekimlerin kullandığı pek çok tedavi yönteminden bir tanesidir. Ozon terapisine yakın ve hekimlerin biraz daha aşina olduğu yöntemlerden bir tanesi hiperbarik oksijen tedavisidir ve ülkemizde ona yakın tıp fakültesinde oksijen tedavisi ile ilgilenen anabilim dalları vardır (Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı). Hiçbir hekim televizyonlara çıkıp hiperbarik oksijen tedavisinin bir mucize olduğundan bahsetmez! Bu işin reklâmı yapılmaz; ancak ozon terapisine gelince işler değişiyor.

Tıpta mucize yoktur; hastalıklar, bunların oluşma neden ve mekanizmaları ile teşhis ve tedavi yöntemleri vardır. Öyle ki, hekimlere tıp fakültesinde hastalık yok hasta vardır; yani her hastanın kendine özgü olduğu öğretilir. Bu nedenledir ki hemen hiçbir hastalığın tek tip tedavisi yoktur. Hekimlik sanatının önemli bir yönü de budur; hastayı onlarca farklı tedavi yönteminden en uygunu ile buluşturmak. Ve bunların hepsi birer tedavi yöntemidir; mucize değil. Hekimlerin mucizelerle işi olmaz, hasta, hastalık ve tedavi ile işi olur. Zaten hekimlerin mesleklerini icra etmek için mucizeye de ihtiyacı yoktur; bilgiye, tecrübeye ihtiyaçları vardır.

Hal böyle iken, yazılı ve görsel basında ozon terapisini mucize olarak gösteren insanlar ne yapıyor? Ben ne yaptıklarını bilmiyorum; onların hekim olup olmadıklarını da bilmiyorum. Bu konuda bildiğim, ozon terapisinin mucize değil, bir tedavi yöntemi olduğu gerçeğidir. Yan etkisi veya zararı yoktur; vücudun kendi içsel mekanizmalarını harekete geçirir ve ehil kişiler tarafından yapıldığında güvenilir bir tedavi yöntemidir.

Her hastada tedavi edici midir? Tabii ki öyle değildir. Çok yarar gören, şikâyetleri tamamen geçen hastalar olduğu gibi, yarar görmeyen hastalar da vardır. Ancak mucize tedavi demek -eğer varsa- herkese her koşulda yararlı bir tedavi olsa gerektir. Ozon terapisi böyle değildir.

Doç.Dr.Ahmet Korkmaz
Kaynak: allturk.com