Scroll to top

Kan ozon ile karşılaştığında ne olur?

Kan ozon-oksijen ile karşılaştığında gerçekleşen biyokimyasal reaksiyonlar. Ozon tedavisinin ana uygulaması olan major otohemoterapide 50-200 ml kadar kan eş hacimde, ozon/oksijen oranı hekim tarafından belirlenmiş gaz karışımı ile vücut dışında karşılaşır. Kan ozon/oksijen ile karşılaştığında aşağıdaki biyokimyasal reaksiyonlar olur.

Oksijen Henry Kanunu gereği çözünür ve 5-10 dakika içinde venöz kan içindeki hemoglobini tamamen satüre hale getirir. Plazmada çözünen oksijen de ortalama oksijen basıncını 350-400 mmHg’a çıkarır.

Ozon sıvılarda oksijenden yaklaşık 10 kat daha kolay çözünür; ancak Henry Kanununa uymaz. Bunun nedeni plazma ile karşılaştığında saniyeler içerisinde moleküler oksijen ve oksijen radikaline dönüşmesidir. Bu nedenle kan ozon ile karşılaştıktan birkaç saniye sonra kan plazmasında hiç ozon bulunmaz. Bu nedenle organizmaya kan yolu ile ozon vermenin pratikte imkânı yoktur. Ozon/oksijen karışımı kan ile karşılaştıktan ve belirli bir süre beklendikten sonra kişiye aynı yolla geri verilir (reinfüzyon). Reinfüze edilen kan aşağıdaki özelliklere sahiptir.

• Ortaya çıkan oksijen radikalleri plazmanın suyu ile reaksiyona girerek hidrojen peroksit oluşumuna neden olurlar. Hidrojen peroksit organizmada bilinen en önemli ikinci habercilerden bir tanesidir. Plazmada yüksek konsantrasyonda oluşur ve hızla şekilli elemanların içine girer. Major otohemoterapinin tedavi edici etkilerine aracılık eden en önemli habercilerden bir tanesidir.

• Ortaya çıkan oksijen radikallerinin ikinci hedefi plazmadaki çift bağdan zengin moleküllerdir (özellikle sülfidril gruplarından zengin). Bu moleküllerin çoğu plazmanın antioksidan kapasitesinin önemli bir bölümünü oluşturan üre, ürik asit ve albumindir. Antioksidan özelliği olan bu moleküllerin ozon aracılığı ile oksitlenmesi kan plazmasının redoks dengesini geçici olarak değiştirir ve terapötik şok denilen sürece neden olur. Kanın şekilli elemanları bu duruma antioksidan ve antiinflamatuar yolaklarla reaksiyon gösterirler. Major otohemoterapinin tedavi edici etkilerine aracılık yapan en önemli süreçlerden bir tanesidir.

• Bunların yanında çoklu doymamış yağ asitleri (PUFA) ile de aynı reaksiyona girerek, LOP (lipids oxidation products) adı verilen okside lipid ürünleri oluştururlar. Bu ürünler dolaşıma girdikten sonra tüm dokulara yayılır ve başta immun sistem ve kemik iliği olmak üzere aktivasyon artışına neden olurlar.

• Tüm ozon saniyeler içerisinde plazmada tüketilir ve terapötik tedavi aralığında uygulanan ozon gazı hiçbir zaman kanın şekilli elemanlarına ulaşamaz.

Konu hakkında daha ayrıntılı bilgi aşağıdaki makaleden elde edilebilir.

Bocci V, Aldinucci C. Biochemical Modifications Induced in Human Blood by Oxygenation-Ozonation. J BIOCHEM MOLECULAR TOXICOLOGY:20;133-138, 2006.

Fulltext Link: Makalenin tam metni için tıklayınız.

http://www.oxozon.com/UserFiles/file/saglik_pro_pdf/kan%20ozon%20ile%20kar%C5%9F%C4%B1la%C5%9Ft%C4%B1%C4%9F%C4%B1nda%20ne%20olur;%20biochemical%20modifications%20induced%20in%20human%20blood%20by%20ozone-oxygen.pdf