TAMAMLAYICI TIP SEMPOZYUMU 29 NİSAN-1 MAYIS 2016 ANKARA

29 Nisan – 1 Mayıs tarihleri arasında Ankara Büyük Anadolu Downtown Hotel’de Ulusal Tamamlayıcı Tıp Sempozyumu Düzenleniyor. Binlerce yıldır uygulanan Geleneksel Tıp yöntemlerinin workshoplar ile sunulduğu sempozyumda seçkin konuşmacılar var.

Sağlık Bakanlığı’ ndan Önemli Duyuru

27.10.2014 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan 29158 Sayılı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları (GTAT) Yönetmeliği Eğitim başlıklı 13üncü Maddesi 1inci fıkrasında “Bu Yönetmelik kapsamındaki sertifikalı eğitimler, Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği kapsamında, Bakanlıkça eğitim vermek üzere yetkilendirilmiş merkezler tarafından verilir.’’ hükmü yer almaktadır. Bu hüküm gereğince, tanımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına ait eğitim müfredatı, eğitim merkezi ve eğiticiler konularını da kapsayan Eğitim Standardı Oluşturma çalışmaları yürütülmektedir.